SOCIAL TREND


Theo dõi xu hướng [trend]
hằng ngày
hằng tuần
hằng tháng

Cập nhật diễn biến trên mạng xã hội ngay lập tức.

ĐỐI TÁC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Features

Các tính năng có trong Trending Social NSM

Đa dạng nền tảng

Đánh giá phân tích theo thời gian thực

Đề xuất các kênh đang bắt trend

Cung cấp nhanh nhân khẩu học và vị trí địa lý

Trend tăng, giảm nhờ chỉ số Interest Over Time

Tần suất tương tác của người dùng

Social Trend Phân tích và theo dõi xu hướng trên mạng xã hội

Chúng tôi cung cấp tất cả các trend diễn ra trong ngày trong tháng trong tuần thành danh sách chi tiết

Virality Rate

Mỗi Trend sẽ có tỉ lệ (Virality Rate) từ 0-100% dựa vào chỉ số này này để nhận biết ngay mức độ hot của trend. Bên cạnh đó cũng sẽ hiện thị tổng quan các chỉ số liên quan đến Trend

Google API Trend

Ngoài các Trend Social được AI xử lý và chọn lọc, chúng tôi còn kết nối API từ khóa seach nhiều nhất realtime ở khu vực google trend.

Bạn sẽ có thể nhìn được ngay nhân khẩu học cơ bản bao gồm độ tuổi quốc gia đang sử dụng trend.

Age Range

Độ tuổi phân tích đến từ người dùng tham gia tương tác thảo luận với Trend.

Regional Popularity

Quốc gia nào đang tham gia thảo luận này, và phần trăm của các quốc gia

Thống kê chi tiết tương tác của người sáng tạo đang đu trend

Video Thịnh Hành

Các video được chọn lọc tự động của người sáng tạo được nền tảng đề xuất lên xu hướng

Kênh đu trend

Đề xuất các kênh đang sử dụng trend này và có lượng tương tác cao từ nền tảng

Chủ đề thảo luận nhiều nhất và thời gian thảo luận

Words

Các từ khóa được dùng nhiều lần sẽ được hiển thị để biết người dùng chú trọng nội dung nào

User Interaction Freequency

Kiểm tra thời gian nào người dùng thảo luận nội dung nhiều nhất theo từng ngày

Khi bạn tìm kiếm một cụm từ trên Xu hướng, bạn sẽ thấy biểu đồ hiển thị mức độ phổ biến của cụm từ đó theo thời gian trong (gần) thời gian thực. Di chuột qua biểu đồ sẽ hiển thị một con số phản ánh xu hướng.

Mỗi điểm dữ liệu so sánh khối lượng tương đối với khối lượng đỉnh của xu hướng. Giá trị 100 là mức độ phổ biến cao nhất của xu hướng. Các số bên cạnh tìm kiếm các số hạng ở đầu biểu đồ là tổng hoặc tổng.

Đường có xu hướng đi xuống có nghĩa là mức độ phổ biến tương đối của cụm từ tìm kiếm đang giảm—không nhất thiết là tổng số lượng tìm kiếm cho cụm từ đó đang giảm mà mức độ phổ biến của cụm từ đó so với các tìm kiếm khác đang giảm đi..