NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH NHÓM NGÀNH HÀNG


Dịch vụ chúng tôi cung cấp:
Phân tích nhóm ngành
Phân tích page cá nhân
So sánh nhóm ngành


Từ các phân tích này, khách hàng sẽ có thể hiểu sát hơn thói quen/sở thích của người dùng để đặt target kinh doanh phù hợp.

ĐỐI TÁC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Features

Các tính năng có trong Trending Social NSM

Gói phân tích nhóm ngành hàng

Là nhóm sản phẩm phân tích xu hướng trên mạng xã hội của từng ngành hàng khác nhau

Nhóm ngành hàng

Các ngành hàng đang áp dụng (still updating): Gaming, Digital Wallet, Banking, Social Arts, Mobile Technology, Insurance, Universities, Proptech

Dữ liệu Daily

Dữ liệu cập nhật hằng ngày và theo chu kỳ 8 giờ 1 lần, nếu bạn có yêu cầu khác chúng tôi sẽ đáp ứng thời gian phân tích 1 giờ 1 lần

Tải report

Bạn có thể tải từng page của tất cả nhóm ngành hàng, bao gồm các chỉ số phân tích chart data.

Các metrics (chỉ số) mà NSM Digital áp dụng trong research là hoàn toàn trung lập, thể hiện được chính xác xu hướng phát triển của các Social Channels cũng như đánh giá được tình trạng phản hồi của người dùng đối với brand trên mạng xã hội theo ngày/tuần/tháng.

Chỉ số phân tích

Overall, Social Performance, Top Metrics/Channels/Content, Sentiment by Activities, Demographic, Key learning Likes, EQS

Lưu trữ

Dữ liệu phân tích của NSM lên tới 2 năm, bạn có thể kiểm tra 2 năm trước nhóm ngành nào đang có những tương tác như thế nào

Xem thêm 4

Xem thêm 5

Xem thêm 3

So sánh nhóm ngành hàng

So sánh tăng trưởng

So sánh nhanh các chỉ số Likes, Flow tăng trưởng hằng ngày hằng tuần

Tùy chọn bộ lọc sắp xếp

Tùy chọn các metric muốn xem so sánh

Phân tích bằng chart data

Report tổng quan phân tích, bạn có thể nhìn trực quan

Đa dạng so sánh

So sánh Fanpage của mình với đối thủ, hoặc các page của mình đang quản lý

Molestiae dolor

Et fuga et deserunt et enim. Dolorem architecto ratione tensa raptor marte

Explicabo consectetur

Est autem dicta beatae suscipit. Sint veritatis et sit quasi ab aut inventore