NEW SOLUTIONS MANAGEMENT


Chúng tôi cung cấp phương tiện để
lắng nghe
phân tích
thấu hiểu

mong muốn của người dùng.

Từ đó triển khai các hoạt động kinh doanh đúng hướng và hiệu quả.

ĐỐI TÁC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp

Social Network Tactics

Xây dựng các frame về Social Engagement Events để kích thích conversation của người dùng, tăng tương tác thực và rating của các nhóm từ khóa, thương hiệu trên mạng xã hội.

Social Listening

Social Listening giúp bạn nhanh chóng nắm bắt những xu hướng đang nổi trên mạng xã hội thông qua các bản phân tích thị trường

B2B Customization

Market analysis B2B cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng cho từng khách hàng. Khách hàng có thể giải quyết được các bài toán của mình mà không bị giới hạn bởi các gói dịch vụ B2C thông thường

Reseach

Thư viện phân tích

  • All
  • TRENDING
  • CAMPAIGN
  • INSIGHTS

TRENDING 1

App

INSIGHTS 1

Web

TRENDING 2

App

CAMPAIGN 2

Card

INSIGHTS 2

Web

TRENDING 3

App

CAMPAIGN 1

Card

CAMPAIGN 3

Card

INSIGHTS 3

Web

Học thuật

Phân tích và nghiên cứu từ NSM

EQS được tính dựa trên các tương tác tích cực, tiêu cực của người dùng với bài đăng đó, thay vì chỉ đơn thuần đo lường tổng số lượt tương tác

Đọc thêm

CIM cho phép các nhà tiếp thị đo lường tác động của nội dung đến sự tương tác của khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội

Đọc thêm

What's Hot on Social - Vietnam Gaming Industry (Tiktok Platform - 12-19/7/2023)

Read More

Chứng chỉ và bảo mật


Data centers